Tại Hội nghị phát minh 2018 ở Las Vegas, gã khổng lồ dịch vụ điện toán đám mây Amazon đã công bố phiên bản dịch vụ đám mây A1 la dịch vụ đám mây đầu tiên sử dụng bộ xử lý AWS Graviton dựa trên kiến ​​trúc Arm. Bộ xử lý Graviton có 16 lõi Arm Neoverse 64 bit và silicon tùy chỉnh được thiết kế bởi nhóm phát triển chip của AWS, Annapurna Labs. AWS hứa sẽ giảm chi phí lên tới 45% cho các hệ thống có khả năng mở rộng theo chiều ngang như microservice container, máy chủ web, môi trường phát triển ứng dụng hoặc hệ thống quản lý lưu trữ.

AWS cho biết khối lượng công việc quy mô nhỏ như các dịch vụ microservice được đóng gói và các ứng dụng web không dựa trên tập lệnh x86, có thể đạt được lợi thế về chi phí và hiệu suất từ ​​các bộ xử lý Arm 64 bit nhỏ hơn chia sẻ tải tính toán của ứng dụng. A1 được hỗ trợ bởi một số bản phân phối Linux, bao gồm Amazon Linux, Red Hat và Ubuntu, cũng như các dịch vụ container, bao gồm ECS và Amazon EC2 cho Kubernetes (EKS). Amazon EC2 A1 có sẵn ở các khu vực Đông Hoa Kỳ (N. Virginia), Đông Hoa Kỳ (Ohio), Tây Hoa Kỳ (Oregon) và Châu Âu (Ireland). Cấu hình được cung cấp từ 1-16 CPU và 2-32 GB RAM.

Ngoài ra, AWS đã công bố khả năng kết nối mạng 100 Gbps trong các phiên bản P3 và C5 mới dành riêng cho học máy và cho các ứng dụng tính toán hiệu năng cao như động lực học chất lỏng tính toán, mô phỏng thời tiết, mã hóa video và khối lượng công việc phân tán, quy mô khác. Các phiên bản P3dn bao gồm CPU Intel tùy chỉnh với 96 vCPU và hỗ trợ các hướng dẫn AVX512 và GPU Nvidia Tesla V100 mỗi bộ nhớ có 32 GB.

AWS cũng công bố Công cụ tăng tốc toàn cầu. Công cụ này được thiết kế để cải thiện tính khả dụng và hiệu suất của các ứng dụng được phân phối trên nhiều máy chủ được đặt trên toàn thế giới. Công cụ sẽ sử dụng vị trí khách hàng, thông tin kết nối, tình trạng máy chủ và dịch vụ để định tuyến yêu cầu của khách hàng tốt nhất.

Nguồn: hpcwire.com