Giải pháp Datacube đang là xu hướng trong liên kết các trong tâm dữ liệu để tính toán dữ liệu địa không gian lớn. Người sử dụng được hưởng nhiều lợi ích từ các ứng dụng dựa trên vị trí phát triển nhanh chóng và dễ tiếp cận. Hiện nay, nhu cầu liên kết các Datacube riêng tư và công cộng rất lớn để chia sẻ và tối ưu hóa tài nguyên. Tuy nhiên, mục tiêu này gặp nhiều trở ngại bởi các thansh thức trong công nghệ và bảo mật.

Dự án BigDataCube, được hỗ trợ bởi Bộ Kinh tế và Năng lượng Liên bang Đức, nhằm thúc đẩy mô hình datacube cải tiến. Trong dữ án này, Rasdaman – “công nghệ datacube hàng đầu thế giới” (ESA, 2017), đang được cài đặt trên trung tâm Sentinel công cộng CODE-DE cũng như trong môi trường đám mây thương mại của cloudeo AG.   BigDataCube tập trung là kiểm soát truy cập dựa trên vai trò linh hoạt trên các datacubes, tậm chí đến từng pixel đơn lẻ.

Dự án có sự tham gia của  Đại học Jacobs, đội ngũ rasdaman GmbH (phụ trợ dữ liệu), cloudeo AG (đám mây địa lý thương mại) và DLR (công cụ phân tích thời tiết và đại dương). Trên CODE-DE, dịch vụ datacube sẽ bổ sung cho dịch vụ dựa trên Hadoop kết hợp với các dịch vụ phân tích, phản ứng tổng hợp và thời gian tương tác trên hình ảnh vệ tinh Sentinel, dựa trên các tiêu chuẩn OGC mở.

Ở giai đoạn này, công cụ phân tích dữ liệu đám mây và công cụ phân tích DLR của rasdaman đã và đang hoạt động, và đây cũng là phiên bản tiền thân của dịch vụ datacube CODE-DE. Dựa trên mẫu Sentinel 1 và 2 timeseries, nó cung cấp một tập hợp rộng các chức năng truy cập, định dạng, lọc, xử lý và phân tích chung thông qua dịch vụ web.

Nguồn: giscafe.com