Dữ liệu Sentinel-1 đã có sẵn trên Open Public Dataset – AWS, được lưu trữ trên eu-centre-1 ở Frankfurt, Đức. Bộ dữ liệu được cung cấp từ ngày 1 tháng 5 năm 2017 và nó được đồng bộ hóa thường xuyên với OpenHub.

Dữ liệu ảnh được mã hóa lại trên AWS sang định dạng GeoTIFF được tối ưu hóa trên đám mây giúp cho việc truy cập và xử lý, tính toán trên cloud thuận tiện hơn. Các tập tin dữ liệu cũng đã được nhúng multi-looked overviews, cho phép truy cập nhanh – overview vào dữ liệu chất lượng cao ở độ phân giải thấp hơn.

Sentinel Hub cũng cung cấp dữ liệu GRD (Ground Range Detected) của Sentinel-1 trên AWS, dữ liệu này khó hiển thị hơn đáng kể so với các vệ tinh khác trong thời gian thực. Mỗi pixel trong một hình ảnh cần phải được chuyển đổi thành các đại lượng vật lý có ý nghĩa và được định vị riêng lẻ. Không có bản đồ toàn cầu nào có giải quyết vấn đề này.

Kiến trúc AWS và dữ liệu GeoTIFF được tối ưu hóa cho đám mây cho phép thời gian phản hồi nhanh hơn so với dịch vụ hiện tại đang chạy trên nền tảng khác với dữ liệu ảnh gốc, không được tối ưu hóa cho đám mây.