Iteris, Inc., công ty hàng đầu thế giới về tin học ứng dụng cho giao thông vận tải và nông nghiệp và Hummingbird Technologies Limited (Hummingbird) – doanh nghiệp phân tích dữ liệu vệ tinh và máy bay không người lái hàng đầu của Vương quốc Anh hợp tác với nhau trong việc giám sát, phân tích cây trồng nông nghiệp sử dụng công nghệ viễn thám. Cụ thể hơn, Hummingbird sẽ tích hợp platform ClearAg trong việc phân tích các điều kiện thời tiết, bệnh lý thực vật từ các chuyên gia đến từ Iteris để giám sát cây trồng bằng máy bay không người lái.

Việc bổ sung ClearAg vào nền tảng phân tích cây trồng dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) của Hummingbird với dữ liệu trải rộng trên 250.000 ha đất canh tác ở các nước Anh, Brazil, Nga, Ukraine, Úc và New Zealand, sẽ tăng cường khả năng phát hiện các bệnh chính của cây trồng trước khi chúng bắt đầu xuất hiện và ảnh hưởng đến năng suất.

Hummingbird là doanh nghiệp sử dụng công nghệ viễn thám duy nhất trong ngành nông nghiệp ở Anh sử dụng AI khai thác thông tin từ máy bay không người lái và vệ tinh, kết hợp với dữ liệu thời tiết và đất, và bệnh lý thực vật từ các chuyên gia của Iteris, để đem lại kết quả chính xác nhất.

Nguồn