Đây là bản đồ amoniac trong khí quyển dựa trên 9 năm dữ liệu của IASI. Nó cho thấy có 242 điểm nóng, được bao quanh bởi các vòng tròn màu đen và 178 vùng phát thải rộng, khoanh vùng bằng hình chữ nhật trắng.

Các nhà nghiên cứu từ CNRS(Centre national de la recherche scientifique) và Đại học Libre de Bruxelles (ULB) đã chuẩn bị bản đồ toàn cầu đầu tiên về phân phối amoniac khí quyển (NH3) bằng cách phân tích các phép đo từ các vệ tinh từ năm 2008 đến 2016. Giao thoa kế IASI (Infrared atmospheric sounding interferometer) do CNES (centre national detudes spatiales)  phát triển cho phép họ lập danh mục hơn 200 nguồn amoniac, hai phần ba trong số đó chưa từng được xác định trước đây. Những nguồn này chủ yếu là từ chăn nuôi kiểu công nghiệp và các hoạt động công nghiệp. Phát hiện của nhóm được công bố trên tạp chí Nature (ngày 5 tháng 12).

Trong mười hai năm qua, giao thoa kế IASI trên ba vệ tinh Metop liên tiếp đã cung cấp cho các nhà khoa học dữ liệu toàn cầu về các thành phần khí quyển khác nhau, bao gồm cả amoniac. Amoniac trong khí quyển đáng chú ý đặc biệt vì nó phân hủy thành các hạt muối amoni mịn làm suy giảm chất lượng không khí chúng ta hít thở. Tuy nhiên, các quy trình quản lý nồng độ của khí này vẫn chưa được hiểu rõ, đặc biệt là ở quy mô địa phương.

Sử dụng dữ liệu hàng ngày về nồng độ amoniac được ghi lại bởi giao thoa kế trong khoảng thời gian gần mười năm, các nhà nghiên cứu đã tạo ra một bản đồ phân bố amoniac trong khí quyển toàn cầu có độ phân giải 1km. Bằng cách kết hợp bản đồ của họ với ảnh vệ tinh, họ đã phát hiện và phân loại được 240 điểm phát thải NH3 do con người tạo ra – 83 liên kết với chăn nuôi công nghiệp và 158  điểm liên quan đến hoạt động công nghiệp – ngoài ra còn có 178 vùng phát thải rộng (wider emission zones).

Ngoài việc ghi lại các nguồn mới không tìm thấy trong nguồn phát thải đã biết hiện tại, nghiên cứu đã chỉ ra rằng mức phát thải từ các nguồn được xác định trước đó được đánh giá rất thấp. Bằng cách quan sát sự thay đổi dữ liệu theo thời gian, nhóm nghiên cứu có thể theo dõi sự phát triển của các hoạt động liên quan đến con người, như khởi động hoặc đóng cửa các khu công nghiệp; mở rộng cơ sở hạ tầng để chăn nuôi.

Những phát hiện này cho thấy để quản lý tốt hơn tác động của ô nhiễm amoniac đòi hỏi phải có cái nhìn toàn diện về phát thải amoniac. Amoniac đang có mức độ phát thải cao hơn nhiều so với những số liệu hiện tại.

Nguồn http://www2.cnrs.fr