Internet of Things tiếp tục phát triển với tốc độ nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực. Hầu hết các ứng dụng triển khai công nghệ hiện có và kết hợp điều này bằng cách kết nối các thiết bị với nhau để các hoạt động của chúng có thể được cải thiện và giảm chi phí vận hành. Tuy nhiên, việc mở rộng các thiết bị được kết nối này dẫn đến các mối lo ngại về bảo mật và những mối quan tâm này có thể trở nên trầm trọng hơn bởi các thiết bị chưa được sản xuất theo tiêu chuẩn phù hợp.

Một tiêu chuẩn quốc tế mới, mang tới nhiều lợi ích và giảm thiểu rủi ro đã được tạo ra gần đây cho Internet of Things, biểu thị việc sử dụng ngày càng tăng của công nghệ kết nối và nhu cầu phổ biến toàn cầu về thực hành cho các loại công nghệ mới nổi.

Tiêu chuẩn mới là ISO/IEC 30141, Internet of Things (IoT) – Kiến trúc tham khảo (Reference architecture), và nó được đưa ra để cung cấp một Kiến trúc tham chiếu IoT được chuẩn hóa quốc tế bao gồm những từ chuyên ngành, những thiết kế có thể tái sử dụng và những ví dụ tiêu biểu của việc áp dụng IoT vào thực tiễn.

Tiêu chuẩn mới này sẽ cung cấp một khung chung mà các nhà thiết kế và nhà phát triển có thể sử dụng và cho các hệ thống kết quả “thực sự đáng tin cậy” – tức là đáng tin cậy, an toàn, bảo mật, tôn trọng sự riêng tư và có thể đối phó tốt hơn với sự gián đoạn như thảm họa và các cuộc tấn công, theo digitaljournal.com.

Lấy các vấn đề an ninh, mối quan tâm trên mạng là kết quả của việc vội vã đưa ra thị trường mà không cần phải suy nghĩ thêm về an ninh. Như một ví dụ về mối quan tâm về bảo mật, nhiều doanh nghiệp đang đưa các thiết bị không an toàn vào mạng của họ và sau đó không cập nhật được phần mềm. Hơn nữa, nhiều thiết bị cũ đang được kết nối với một IoT mà không có sự bảo vệ phù hợp để bảo vệ chống lại các mối đe dọa bên ngoài.

Nguồn: Finally, International Standard for IoT