Posts

Google thêm tính năng cảnh báo SOS vào kết quả tìm kiếm và bản đồ

Google sẽ bắt đầu đưa ra thông tin khẩn cấp về thiên tai, khủng bố và các cuộc khủng hoảng khác thông qua dịch vụ cảnh báo SOS của Goolgle Search và Maps. Khi người dùng tìm kiếm các từ khóa…
ogc

Thông báo Hội thảo OGC Vietnam 2017

Thông báo Hội thảo OGC Vietnam 2017: OPEN GEOSPATIAL STANDARDS FOR INFORMATION SHARING IN THE DIGITAL REVOLUTION   Open Geospatial Consortium (OGC) là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc…

TORUS WORKSHOP ON THE ENCOUNTER BETWEEN TWO WORLDS: THE CLOUD COMPUTING AND GEOSCIENCES

Local Host: Sponsors:   Members: Objectives:  TORUS is one of eight French projects selected among the 120 selected for more than 575 candidatures. Almost one million euros will be financed by the European Union…