Posts

FIP - FIMO Internship Program

FIP - FIMO INTERNSHIP PROGRAM Từ năm 2017, FIMO sẽ tổ chức chương trình thực tập tại FIMO có tên là FIP - FIMO Internship Program. Chương trình chạy liên tục trong năm, bạn có thể đăng ký tham gia chương…