Posts

ogc

Thông báo Hội thảo OGC Vietnam 2017

Thông báo Hội thảo OGC Vietnam 2017: OPEN GEOSPATIAL STANDARDS FOR INFORMATION SHARING IN THE DIGITAL REVOLUTION   Open Geospatial Consortium (OGC) là tổ chức hàng đầu thế giới trong việc…
ogc

OGC Vietnam Workshop 2017 Registration

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 23 và 24/02/2017. Cảm ơn bạn đã quan tâm. Một số nội dung và hình ảnh của hội thảo: http://fimo.edu.vn/events/ogc2017/