Posts

Mexico City, Mexico. Imagery (c) DigitalGlobe. Map (c) OpenStreetMap contributors

DigitalGlobe cung cấp ảnh vệ tinh cho OpenStreetMap

OpenStreetMap là một dự án bản đồ mã nguồn mở ra đời vào năm 2004. Nó tồn tại theo cách mà Wikipedia đã sống tới ngày hôm nay tức những tình nguyện viên sẽ cung cấp thông tin bản đồ để…