Posts

Self-driving cars

Phương pháp mới cho xe tự lái điều hướng trong mưa hoặc tuyết

Công nghệ điều hướng trong xe tự lái có thể vận hành rất tốt trong điều kiện thời tiết bình thường. Nhưng trong điều kiện thời tiết có tuyết dày hoặc mưa to việc điều hướng trong xe…