Entries by Bình Minh Phạm

BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG NGHỆ HÀNG NĂM FIMO 2020

Tổng kết năm 2020 được trung tâm FIMO tổ chức tại khách sạn poko resort Tam Đảo có sự tham gia của tất cả thành viên trung tâm FIMO, Buổi lễ cũng là cơ hội để trung ghi nhận và biểu dương CBCNV đã có thành tích tốt trong năm vừa qua. Buổi lễ có […]

CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ VIỆT NAM

Hội thảo trường về khoa học xây dựng nền tảng cung cấp dịch vụ dữ liệu địa chỉ Việt Nam được diễn ra vào lúc 13h30 ngày 11/12/2020 lúc 518 E3 UET. Nội dung buổi hội thảo giới thiệu về nền tảng bản đồ số Việt Nam WEMAP sẽ cung cấp cho người dùng bản […]

CƠ SỞ KHOA HỌC PHỤC VỤ ĐỀ XUẤT QUY TRÌNH XÂY DỰNG NỀN TẢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DỮ LIỆU ĐỊA CHỈ VIỆT NAM

Hội thảo tiếp tục diễn ra ngày 12/01/2021 tại nhà khách VNU, khu CNC Hòa Lạc.    PHIÊN TOÀN THỂ LOẠI: NHÓM TÁC DỤNG QUỐC TẾ – JPMD (Japan post Direct Maketing – Nhật Bản) TS. Bùi Quang Hưng: WeMap 2021 ThS. Lưu Việt Hưng: PAV – Phân tích và đánh giá thuộc tính JPMD […]