New Views: Bản đồ mô tả thế giới dưới những góc nhìn mới

Giáo sư về địa lý xã hội tại Đại học Newcastle, Alastair Bonnett, gần đây đã xuất bản một bộ sưu tập độc đáo gồm năm mươi bản đồ nhằm trực quan hóa bản đồ chính trị, văn hoá của thế giới chúng ta theo những góc nhìn mới. Bộ sưu tập này được kết hợp với nhau dưới dạng một cuốn sách có tên New Views – có sẵn trên Amazon.com.

Cuốn sách mô tả các mạng lưới năng lượng để khám phá những vùng đất mới, thông tin về các khu rừng và cáp dưới biển, di cư của con người hoặc đánh giá quần thể kiến ​​trên hành tinh. Chúng bao gồm cả các hiện tượng chúng ta không kiểm soát được chẳng hạn như sét đánh hoặc tiểu hành tinh. Mỗi bản đồ làm cho bạn tự hỏi và nhìn lại thế giới đang thay đổi một cách nhanh chóng của chúng ta.

Chia thành ba phần chủ đề: Đất đai, Không khí và Biển; Con người và Động vật, và Toàn cầu hoá, cuốn sách tiết lộ những phần ít được kết nối và nổi tiếng trên thế giới – những phần chưa được biết đến của đại dương, những nơi mà khí đốt và điện năng ít có sẵn hơn, và các khu vực bị cô lập từ các thành phố. Ngay cả trong thế giới đông đảo, định lượng này, vẫn còn những nơi khó nhìn thấy.

Cuốn sách cũng bao gồm các công trình đưa vào để thu thập các phần nước bị che phủ của thế giới của chúng ta, bao gồm hàng ngàn nhà khoa học trên hàng trăm cuộc thám hiểm tìm kiếm đại dương cho các sinh vật được biết đến và không biết. Tương tự, bản đồ “Vùng xa xôi từ thành phố”, làm nổi bật các khu vực trong bóng tối, nơi mà con người có thể mất nhiều ngày để đến thành phố gần nhất.

Hầu hết các đốm đen là những nơi rất ít, nếu có, những người sống – sa mạc, đất băng phủ, và rừng sâu. Ở một số nơi, mặc dù, đáng chú ý nhất là cao nguyên Himalayas và Tây Tạng và các bộ phận của Indonesia, có một số lượng lớn cư dân sống ngoài thế giới đô thị. Trong cuốn sách này, bản đồ cũng cho thấy các đường ống dẫn khí đốt và dầu ở màu vàng và các đường dây truyền tải điện bằng màu trắng.

Nguồn geospatialworld