Bản đồ thiệt hại của NASA về trận động đất ở Mexico hỗ trợ công tác cứu hộ cứu nạn

NASA-Caltech đã tạo ra bản đồ cho thấy thiệt hại trong và xung quanh thành phố Mexico do trận động đất ngày 19 tháng 9. Sự biến đổi màu từ vàng sang đỏ cho thấy có sự thay đổi bề mặt đáng kể. Nguồn: NASA-JPL / Caltech / ESA / Copernicus / Google

NASA-Caltech đã tạo ra bản đồ cho thấy thiệt hại trong và xung quanh thành phố Mexico do trận động đất ngày 19 tháng 9. Sự biến đổi màu từ vàng sang đỏ cho thấy có sự thay đổi bề mặt đáng kể. Nguồn: NASA-JPL / Caltech / ESA / Copernicus / Google

NASA đã tạo ra một bản đồ các khu vực bị hư hại nặng do trận động đất 7,1 độ richter ở Mexico. Bản đồ giúp cho chính phủ Mexico và các cơ quan tư nhân khác trong công tác cứu trợ và cứu hộ. Trận động đất có tâm chấn ở Pueblo, gây ra tổn thất to lớn cho cuộc sống và tài sản.

Bản đồ thiệt hại

Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm phản lực của NASA (JPL) và Caltech, đều ở Pasadena, California, đã sử dụng hình ảnh RADAR giao thoa khẩu độ tổng hợp interferometric interferometric (InSAR) của Mexico, xác định các khu vực bị hư hỏng nặng và tạo bản đồ Thiệt hại. Hình ảnh được thu nhận từ vệ tinh Sentinel 1-A và Sentinel 1-B do Cơ quan Vũ trụ Châu Âu điều hành.

Các radar trong vệ tinh đã có thể phát hiện ra thiệt hại do trận động đất gây ra và những gợn sóng và chấn động ngay lập tức trên cơ sở thay đổi bề mặt mặt đất. Sự biến đổi màu sắc từ vàng sang đỏ cho thấy những thay đổi đáng kể trong mặt đất và các bề mặt xây dựng. Bản đồ che phủ một vùng rộng 109 x 106 dặm. Mỗi điểm ảnh đo khoảng 30m.

Việc xử lý dữ liệu radar đã được thực hiện bởi nhóm Nghiên cứu và Phân tích Hình ảnh nhanh(ARMA) tại JPL và Caltech. ARIA là dự án do NASA tài trợ nhằm cung cấp các dữ liệu GPS và vệ tinh đáng tin cậy và chính xác cao để hỗ trợ các cộng đồng giám sát thiên tai địa phương, khu vực, quốc gia và quốc tế và cứu trợ cộng đồng.

Tiện ích trong hoạt động cứu trợ và cứu hộ

Chương trình thiên tai của NASA, một bộ phận của Phòng Khoa học Trái đất, hợp tác với các cơ quan ứng phó thiên tai ở nhiều cấp độ, để sản xuất các sản phẩm thông tin sử dụng dữ liệu môi trường toàn cầu với sự trợ giúp của đội Khoa học Trái đất và vệ tinh NASA. Các chuyên gia quan sát mặt đất tại NASA đưa ra phản hồi thời gian thực đối với các thảm hoạ tự nhiên và các mối nguy hiểm do con người gây ra.

Các vệ tinh ARIA có khả năng đánh giá nhanh các khu vực địa lý bị ảnh hưởng bởi thảm hoạ, cũng như hình ảnh chính xác vị trí gây thiệt hại lớn nhất. Vệ tinh có thể đo được tốc độ chuyển động của mặt đất tới centimeter bằng cách nhìn xuyên qua các đám mây. Tất cả điều này được thực hiện với việc sử dụng hình ảnh vệ tinh.

Bản đồ Thiệt hại đã được xác nhận bằng cách so sánh nó với một bản đồ Google. Dữ liệu Sentinel-1 đã được truy cập thông qua Trung tâm Truy cập Mở Copernicus. Hình ảnh này bao gồm dữ liệu Sentinel được xử lý bởi ESA và phân tích bởi nhóm NASA và Caltech.

Nguồn: https://www.geospatialworld.net