INTERNET OF THINGS (IOT)

Human Resources

 

Dr. BUI Quang Hung (adviser)

Associate professor. NGUYEN Thi Nhat Thanh

(adviser)

HA Duc Van (Team Leader)

PHẠM Văn Đông

Mission

Conduct research on developing Internet of Things

Research Activities

  • Research and Development of IoT devices for enviroment monitoring
  • Research and Development of Sensor networks
  • Research and develop IoT systems based on OGC standards
  • Research and develop UAV for disaster monitoring

Products


FairKit: FIMO Air Pollution Monitoring Kit

   

  FairNet: Network of FairKits: https://fairnet.vn

 

  FIMO CANSAT

 

 

 

  UAV for earth information collection and disaster monitoring

  Partners

NEXTECH  Co.,Ltd; Japan

DONRE Hanoi

University of Technology Sydney

The Asia Foundation

Live&Learn Vietnam

 

  Selected Publications

  • Hà Đức Văn, Nguyễn Thị Nhật Thanh, Nguyễn Thanh Thủy, Vũ Duy Lợi, Bùi Quang Hưng. Xây dựng mạng cảm biến giá rẻ không dây FAirNet giám sát nồng độ bụi PM2.5 sử dụng bộ chuẩn OGC SWE, Hội thảo Quốc gia lần thứ XX về Điện tử, Truyền thông và Công nghệ Thông tin, 2017
  • Xuân Trường Ngô, Văn Hải Nguyễn, Trung Kiên Trần, Thành Công Đỗ, Đức Văn Hà, Quang Thắng Lưu, Việt Hưng Lưu, Quang Hưng Bùi and Thị Nhật Thanh Nguyễn. Thiết kế và chế tạo vệ tinh FIMO CANSAT. Hội nghị quốc gia lần thứ XXI về điện tử, truyền thông và công nghệ thông tin (REV-ECIT 2018)