Báo cáo tình báo địa không gian phục vụ quốc phòng

Báo cáo tình báo địa không gian phục vụ quốc phòng, có tiêu đề “Quan điểm từ đám mây: tìm nguồn cung ứng, lưu trữ và phân tích hình ảnh trong thời đại kỹ thuật số”, thực hiện bởi tổ chức Nghiên cứu kinh doanh toàn cầu (WBR) với 100 người đứng đầu các cơ quan chính phủ và doanh nghiệp trong lĩnh vực địa không gian trên toàn thế giới.

Những người trả lời được hỏi về sự gia tăng theo cấp số nhân trong việc áp dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) của các tổ chức quân sự và an ninh, với 70% trích dẫn các tranh chấp biên giới là tác nhân chính cho việc áp dụng GIS trong tương lai. Khi khả năng tình báo địa không gian quốc gia được cải thiện, 81% cảm thấy các hoạt động giám sát không phận và giám sát biển sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ ​​việc áp dụng GIS; trong khi quản lý thảm họa và hoạt động chống khủng bố đô thị, mỗi hoạt động chiếm 64%.

Khi được hỏi về những mối lo ngại tiềm năng khi cân nhắc việc áp dụng GIS, phần lớn những người được hỏi trong báo cáo Tình báo địa không gian phục vụ phòng đều trích dẫn sự sẵn có kịp thời của các vấn đề về hình ảnh và an ninh mạng. Đại tá David Pendall, cựu giám đốc tình báo (G2) của quân đội Mỹ và châu Âu, cho biết: “An ninh mạng là một vấn đề quan trọng hơn là sự sẵn có của hình ảnh. Hình ảnh và video nguồn mở, cộng đồng và thương mại sẽ ngày càng có sẵn và ngày càng kịp thời và chính xác. Nếu không có an ninh mạng, khả năng di chuyển và khai thác dữ liệu sẽ có nguy cơ gia tăng ”.

Chỉ có 18% những người được khảo sát đã lưu trữ dữ liệu của họ độc quyền trên đám mây, với 71% lưu trữ dữ liệu cả trên đám mây và trên cơ sở tổ chức của họ.

63% người được hỏi cho biết họ cảm thấy tự tin về tốc độ phân tích tình báo không gian địa lý quốc phòng đang phát triển như một lĩnh vực, trong khi 38% cho biết nhiều hơn có thể được thực hiện trong ngành để thúc đẩy phát triển. Khi được hỏi về các vấn đề có khả năng ức chế sự tiến bộ, người trả lời trích dẫn lượng lớn dữ liệu và tích hợp các công nghệ mới là mối quan tâm cần được ưu tiên để tối ưu hóa phát triển trong tương lai.

Hội nghị tình báo không gian địa lý quốc phòng là tập hợp các chuyên gia tình báo không gian địa lý hàng năm lớn nhất châu Âu, thu hút hơn 650 chuyên gia tình báo không gian địa lý từ 47 quốc gia. Hội nghị DGI tiếp theo sẽ được tổ chức từ ngày 28 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1 năm 2019, tại Luân Đôn.

Nguồn