Chúc mừng sinh viên K58 tại FIMO bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp

Ngày 16/5/2017, lễ bảo vệ khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K58 đã được tổ chức tại Đại học Công Nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Năm nay, trung tâm FIMO có 13 sinh viên đăng ký bảo vệ trong đợt 1/2017.

Chúc mừng các sinh viên FIMO đã bảo vệ thành công khóa luận tốt nghiệp với kết quả cao. Đặc biệt, hai bạn Lưu Quang Thắng và Hà Đức Văn đều đạt được điểm bảo vệ cao nhất trong các hội đồng.

Danh sách sinh viên và đề tài bảo vệ năm nay:

STT Họ tên Tên đề tài
1 Hà Đức Văn Nghiên cứu và chế tạo thiết bị Fair Box sử dụng cảm biến giá rẻ cho hệ thống giám sát nồng độ bụi (PM)
2 Phạm Văn Chính Ứng dụng bộ chuẩn OGC SWE và phần mềm mã nguồn mở 52o North trong việc xây dựng FAirWeb cho hệ thống FAirNet giám sát nồng độ bụi (PM)
3 Phạm Mạnh Cường Xây dựng và phát triển ứng dụng FairApp cho hệ thống FairNet giám sát nồng độ bụi (PM)
4 Ngô Khắc Thành Ứng dụng bộ chuẩn OGC SWE và phần mềm mã nguồn mở 52o North trong việc xây dựng FAirServer cho hệ thống FAirNet giám sát nồng độ bụi (PM)
5  Phan Anh Xây dựng VNU Virtual Campus bằng công nghệ 4D GIS
6  Hoàng Xuân Phương Phân tích, thiết kế và phát triển hệ thống giám sát chất lượng không khí (APOM) theo chuẩn OGC (Open Geospatial Consortium)
7  Trần Mạnh Tiến Xây dựng hệ thống quản lý sân bóng đá trên nền tảng Android (phần server)
8  Nguyễn Văn Dương Xây dựng hệ thống quản lý sân bóng đá trên nền tảng web.
9  Nguyễn Văn Điệp Xây dựng hệ thống quản lý sân bóng đá trên nền tảng Android (phần client)
10  Nguyễn Văn Hưng Xây dựng Oauth 2.0 server cho các ứng dụng giám sát tài nguyên môi trường
11  Vũ Hồng Phú Nghiên cứu xây dựng nền tảng điện toán đám mây phục vụ phát triển Hạ tầng thông tin không gian
12  Nguyễn Quang Huy Nghiên cứu và phát triển phương pháp phát hiện giàn khoan sử dụng ảnh Sentinel – 1A
13  Lưu Quang Thắng Phát triển công cụ tự động xây dựng bản đồ chuyên đề cho các hệ thống WebGIS

Một số hình ảnh trong lễ bảo vệ:

Bạn Hà Đức Văn, sinh viên lớp K58D

Bạn Hà Đức Văn, sinh viên lớp K58D

Bạn Phạm Văn Chính, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Phạm Văn Chính, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Phạm Mạnh Cường, sinh viên lớp K58CC

Bạn Phạm Mạnh Cường, sinh viên lớp K58CC

Bạn Ngô Khắc Thành, sinh viên lớp K58T

Bạn Ngô Khắc Thành, sinh viên lớp K58T

Bạn Phan Anh, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Phan Anh, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Hoàng Xuân Phương, sinh viên lớp K58T

Bạn Hoàng Xuân Phương, sinh viên lớp K58T

Bạn Trần Mạnh Tiến, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Trần Mạnh Tiến, sinh viên lớp K58CLC

Bạn Nguyễn Văn Dương, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Văn Dương, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Văn Điệp, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Văn Điệp, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Văn Hưng, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Văn Hưng, sinh viên lớp K58T

Bạn Vũ Hồng Phú, sinh viên lớp K58T

Bạn Vũ Hồng Phú, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Quang Huy, sinh viên lớp K58T

Bạn Nguyễn Quang Huy, sinh viên lớp K58T

Bạn Lưu Quang Thắng, sinh viên lớp K58T

Bạn Lưu Quang Thắng, sinh viên lớp K58T

Thầy và trò FIMO sau buổi bảo vệ thành công.

Thầy và trò FIMO sau buổi bảo vệ thành công.

Một lần nữa xin chúc mừng các bạn sinh viên, chúc các bạn thành công trong cuộc sống.