Chuyển đổi dữ liệu đám mây điểm thành hình ảnh 360 bằng NavVis IndoorViewer

IndoorViewer là một ứng dụng web được cung cấp bởi công ty NaVis để hiển thị dữ liệu kỹ thuật số sử dụng các đám mây điểm, hình ảnh toàn cảnh 360 ° và bản đồ được tạo bởi các thiết bị quét 3D. Chức năng tự động hiển thị, chuyển đổi hình ảnh 360 từ các đám mây điểm (pointcloud) đã được cung cấp trong bản cập nhật mới đây của ứng dụng này.  Tính năng mới nhằm cung cấp khả năng tạo hình ảnh 360 độ từ dữ liệu đám mây điểm của bên ứng dụng và các thiết bị quét thứ ba, tính năng này giúp cho việc sử dụng dữ liệu linh hoạt hơn cũng như đơn giản hóa quy trình để chia sẻ dữ liệu 3D trực tuyến.

Lợi ích của hình ảnh 360 ° là người dùng không cần phần mềm đặc biệt nào để tải xuống hoặc xem nó. Hình ảnh 360 mô tả trực quan hơn là dữ liệu đám mây điểm thô. NaVis đã giúp tăng số lượng các stakeholdes trong việc truy cập và sử dụng dữ liệu 3D. “Trong những năm gần đây,” giám đốc công ty NaVis – Felix Reinshagen nói trong một tuyên bố chính thức, “chúng tôi đã thấy rằng việc chuyển đổi dữ liệu giữa các thiết bị quét nói chung ở các bên liên quan chưa được giải quyết.”

Sự ra mắt của tính năng này giúp cải thiện việc trao đổi dữ liệu giữa các phần mềm xây dựng mô hình 3D phổ biến hiện nay từ các nguồn dữ liệu đám mây điểm đa dạng.

Nguồn