Đại diện Ủy ban vũ trụ Việt Nam đến thăm và làm việc với Trung tâm FIMO

10h ngày 07/10/2015, PGS.TS Mai Hà chánh văn phòng ủy ban vũ trụ Việt Nam và TS. Doãn Hà Thắng, Phó vụ trưởng Vụ công nghệ cao, Bộ Khoa học Công nghệ đã có chuyến thăm làm việc trao đổi về lĩnh vực ứng dụng công nghệ viễn thám trong ở Việt Nam.

Buổi gặp gỡ có sự có mặt của GS. TS. Nguyễn Thanh Thủy, TS. Bùi Quang Hưng, TS. Nguyễn Thị Nhật Thanh cùng toàn thể các nghiên cứu viên đang làm việc tại FIMO.

Ủy ban Vũ trụ Việt Nam là tổ chức tư vấn cho thủ tướng chính phủ Việt Nam trong việc nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những vấn đề liên ngành trong việc thực hiện chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ từ năm 2010 đến năm 2020, đồng thời là đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ này.

Tại buổi làm việc, ông Bùi Quang Hưng đã có những chia sẻ về tổ chức và định hướng nghiên cứu, phát triển trong tương lai của FIMO.

TS. BÙI QUANG HƯNG TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM FIMO

TS. BÙI QUANG HƯNG TRÌNH BÀY VỀ TỔ CHỨC VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUNG TÂM FIMO

PGS. TS Mai Hà đã giới thiệu về Ủy ban Vũ trụ Việt Nam, các nhiệm vụ chính của Ủy ban bao gồm:

  • Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng về chương trình, kế hoạch và các biện pháp thực hiện Chiến lược nghiên cứu và ứng dụng công nghệ vũ trụ đến năm 2020 cho từng thời kỳ.
  • Giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều hoà, phối hợp và đôn đốc các cơ quan có liên quan thực hiện Chiến lược
  • Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình hoạt động của Ủy ban Vũ trụ Việt Nam
  • Đại diện chính thức của Việt Nam tại các tổ chức quốc tế về công nghệ vũ trụ
TRAO ĐỔI VỂ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, HỢP TÁC VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ, VIỄN THÁM

TRAO ĐỔI VỂ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN, HỢP TÁC VỀ LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ VŨ TRỤ, VIỄN THÁM

Hai bên đã trao đổi về khả năng phối hợp, hợp tác trong nghiên cứu, đào tạo ứng dụng và tham gia các hoạt động liên quan đến công nghệ vệ tinh, viễn thám của trường Đại học Công nghệ và Trung tâm FIMO với các chương trình của văn phòng ủy ban vũ trụ trong tương lai.

Phạm Ngọc Hải – Nghiên cứu viên Trung tâm FIMO