Dự án châu Âu để xây dựng các khung lập trình cho hệ thống siêu máy tính

EXA2PRO là một dự án ba năm được khởi động vào tháng 5 năm 2018 với 3,47 triệu euro tài trợ từ Ủy ban châu Âu. Ban cố vấn của EXA2PRO sẽ bao gồm các chuyên gia chính từ lĩnh vực tính toán hiệu năng cao và các sáng kiến ​​quốc tế có liên quan, chẳng hạn như Dự án Máy tính Exascale của Hoa Kỳ.

Dự án đang phát triển một bộ công cụ nhằm giải quyết những thách thức áp đặt bởi tính không đồng nhất tăng và đa dạng của các siêu máy tính các trung tâm và các hệ thống tính toán trong tương lai. EXA2PRO sẽ cung cấp một môi trường phát triển tích hợp tận dụng khả năng lập trình phần mềm cao cấp, cung cấp khả năng lập trình dễ dàng và hiệu suất thông qua việc khai thác mô hình song song đa ngôn ngữ. Ngoài ra, khung công tác EXA2PRO sẽ tích hợp các công cụ phân tích và tối ưu hóa phần mềm mới nhằm cải thiện chất lượng thiết kế của mã nguồn của các ứng dụng nhắm vào các trung tâm siêu máy tính và cho phép định lượng tác động kinh tế của cải tiến chất lượng mã nguồn.

Một bộ công cụ hoạt động như “trình cắm thêm” sẽ truy cập một biểu diễn trung gian có chú thích của mã nguồn của ứng dụng để áp dụng tối ưu hóa sẽ cung cấp quản lý tài nguyên hiệu quả, khả năng chịu lỗi và mã nguồn có thể duy trì. Hệ thống thời gian chạy EXA2PRO sẽ cung cấp quản lý tài nguyên hiệu quả dựa trên hiệu suất, cân bằng tải, hiệu quả năng lượng và các tiêu chí chịu lỗi.

Các thành phần của môi trường lập trình EXA2PRO sẽ được phát triển từ đầu trong suốt thời gian dự án hoặc chúng sẽ dựa trên các công cụ HPC sẽ được tăng cường và mở rộng để đáp ứng các yêu cầu tính toán đặc biệt. Một số công cụ này (ví dụ SkePU: nền tảng phát triển ứng dụng chạy song song trên đa lỗi tính toán và kết hợp nhiều GPUs; StarPU: trình cắm thêm GCC cấp cao của StarPU, API C / C ++ để tối ưu hóa tính toán song song) đã được sử dụng như các thành phần quan trọng trong môi trường lập trình HPC trong các dự án EC trước đây, chẳng hạn như FPEP PEPPHER và EXCESS.

nguồn: hpcwire.com