Dự án lập bản đồ hỗ trợ thiên tai sử dụng dữ liệu cộng đồng

Hai dự án lập bản đồ thiên tai sử dụng dữ liệu crowdsource đã được đưa ra sau thảm hoạ bão Harvey ở Mỹ. Phòng thí nghiệm Môi trường và Khí hậu Hàng hải và phòng thí nghiệm Tailwind đã đưa ra dự án U-Flood cho phép người dân đăng ký và theo dõi các con đường ngập nước tại địa phương của họ. Trong một dự án lập bản đồ này, những người cần giúp có thể đăng ký vị trí của họ trên bản đồ để các nhân viên cứu hộ đến giúp đỡ.

Cảnh sát địa phương hỗ trợ người dân trong vùng lũ

U-Flood là dịch vụ lập bản đồ lũ lụt gần thời gian thực trên nhiều thành phố chịu ảnh hưởng bởi bão Harvey, bao gồm Houston, Galveston, Baton Rouge và New Orleans. Dịch vụ được khởi động vào sáng thứ ba, 29 tháng 8, và đến ngày 31 tháng 8, hơn 1.500 con đường ngập nước đã được báo cáo trên bản đồ. U-Flood đã giúp nhiều người có thể cảnh báo gia đình và bạn bè về việc tiếp cận với khu vực lũ lụt hoặc có thể chuẩn bị để sơ tán khỏi khu vực. Dịch vụ lập bản đồ thời gian thực này cũng có thể mang lại lợi ích cho các tổ chức viện trợ.

Một dự án lập bản đồ từ dữ liệu cộng đồng khác là Houstonharveyrescue.com, cho phép những người cần đăng ký vị trí của họ trên bản đồ. Họ được yêu cầu bao gồm thông tin liên quan (ví dụ: hộ gia đình của họ bao gồm bất kỳ ai có khuyết tật) và cung cấp chi tiết liên lạc. Một đội cứu hộ tự nguyện sau đó có thể dễ dàng xác định các trường hợp cần thiết nhất và đáp ứng cho phù hợp.

Nguồn: gim-internationa