Esri phát hành cuốn sách thứ 2 về công nghệ GIS

Esri đã phát hành một cuốn sách mới với tựa đề “The ArcGIS Book: 10 Big Ideas about Applying The Science of Where”. Theo Esri, cuốn sách này cung cấp cho các kỹ thuật viên bản đồ những bí quyết và kinh nghiệm áp dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn. Ngoài ra, cuốn sách kèm theo nhiều địa chỉ trang web cung cấp tin tức và tài liệu đào tạo cần thiết về sử dụng hệ thống thông tin địa lý dựa trên web (GIS ) để tạo bản đồ, làm việc với ứng dụng, phân tích dữ kiệu không gian,…

Cuốn sách có được cung cấp dưới dạng bản in, dưới dạng PDF và trực tuyến. Cuốn sách giải thích cách sử dụng nền tảng ArcGIS của Esri để quản lý và phân tích dữ liệu và sau đó là hiển thị và chia sẻ thông tin lên bản đồ để có được cái nhìn sâu sắc về dữ liệu. Các nội dung chính của cuốn sách bao gồm bản đồ nền web, các công cụ hiện có, bản đồ tương tác thời gian, GIS 3D, phân tích dữ liệu không gian, hình ảnh và Internet of Things.

Ngoài ra, các phiên bản trực tuyến và PDF của The ArcGIS Book được tích hợp với 10 bài học “Learn ArcGIS” và liên kết đến 250 bản đồ trực tuyến, ứng dụng từ Esri và cộng đồng ArcGIS trên toàn thế giới. Theo Esri, nó cũng bao gồm nhiều tài nguyên học tập điện tử, bao gồm tải phần mềm, video, …

Phiên bản online và PDF của cuốn sách có thể truy cập tại: địa chỉ

Nguồn: geospatial-solutions.com