Essential Energy sử dụng bản đồ 3D để quản lý thảm thực vật

3D Model Trees Power Lines

3D Model Trees Power Lines

Nhà cung cấp năng lượng Essential Energy của Úc đã ký hợp đồng với NM Group để xây dựng bản đồ, phân tích và đánh giá các rủi ro do mà thảm thực vật có thể gây ra các vấn đề an toàn và độ tin cậy trong tương lai của mạng lưới điện trên cao. Chương trình sẽ sử dụng các công nghệ viễn thám và mô hình hóa 3D trên 85.000km đường dây điện. Điều này sẽ giúp tăng cường ưu tiên và lập kế hoạch cho các hoạt động quản lý thực vật xung quanh mạng lưới đường dây điện.

3D Model Trees Power Lines

3D Model Trees Power Lines

Dự án thực hiện khảo sát trên không bằng LiDAR để thu thập và xử lý dữ liệu trên diện tích 160.000 km2, lan rộng khắp khu vực và nông thôn của New South Wales. Một chuỗi các kỹ thuật mạnh mẽ chuyển đổi dữ liệu mạng thành các mô hình 3D thông minh, tạo điều kiện cho các phép đo và báo cáo chính xác.

Ví dụ như bất kỳ vị trí nào mà cây có khả năng phát triển vào đường dây và gây nguy hiểm hoặc mất điện. Các thông tin này được hiển thị trong một ứng dụng 3D có thể sử dụng qua Browser được gọi là Caydence®.

Caydence

Caydence

Tổng giám đốc dịch vụ mạng Essential Energy, Luke Jenner nói, “Chúng tôi luôn tìm cách cung cấp điện theo cách hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn. Dự án này cùng với NM Group cho thấy tập trung liên tục của chúng tôi vào sự đổi mới là cách nâng cao tính an toàn, độ tin cậy và hiệu quả của mạng lưới điện. ”

Shane Brunker, giám đốc Kỹ thuật của Tập đoàn NM, nói, “Chúng tôi rất vui khi được hợp tác cùng Energy Essential để thực hiện công việc này, cho thấy tầm quan trọng của việc duy trì một mạng lưới điện an toàn và tin cậy. Là người sáng tạo trong công nghiệp không gian, tôi mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Essential Energy và cho thấy làm thế nào chúng ta có thể tăng cường hoạt động quản lý mạng lưới điện bằng cách sử dụng viễn thám, clound và 3D.

Nguồn: SpatialSource