FIMO chào mừng ba thành viên mới

Ngày 1/6/2017, FIMO chính thức chào mừng ba thành viên làm việc toàn thời gian mới: Lưu Quang Thắng, Hoàng Xuân Phương và Phan Anh. Tiểu sử của các thành viên được cung cấp dưới đây:

  1. Lưu Quang Thắng, quê quán:  Bắc Giang. Là thực tập sinh làm việc bán thời gian ở trung tâm FIMO từ 6/2016. Thắng sẽ tham gia nhóm nghiên cứu phát triển Hạ tầng thông tin không gian.

 

Thành viên Lưu Quang Thắng

2) Hoàng Xuân Phương, quê quán:  Hà Nội. Là thực tập sinh làm việc bán thời gian ở trung tâm FIMO từ 6/2016. Phương sẽ tham gia nhóm nghiên cứu phát triển Chuẩn thông tin địa không gian.

Thành viên Hoàng Xuân Phương

3) Phan Anh, quê Phú Thọ. Tham gia nghiên cứu tại FIMO từ năm 2016. Phan Anh sẽ tham gia nhóm nghiên cứu phát triển 3D GIS.

Thành viên Phan Anh

Chào mừng ba bạn tham gia FIMO!