FIMO giới thiệu hệ thống mạng cảm biến không dây

Ngày 18/11/2016, FIMO có buổi giới thiệu hệ thống mạng cảm biến không dây đo nồng độ bụi tại trung tâm quan trắc môi trường (CEM)

Hình ảnh tịa buổi giới thiệu hệ thống

Hình ảnh tại buổi giới thiệu hệ thống

Tác giả: Quách Mạnh Đạt