FIMO tham dự Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống lần thứ 10 (KSE 2018)

Từ ngày 01-03/11/2018, Hội nghị quốc tế Kỹ nghệ tri thức và hệ thống lần thứ 10 (2018 10th International Conference on Knowledge and Systems Engineering) được tổ chức bởi Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) tại Eastin Grand Hotel  Saigon, 253 Nguyễn Văn Trỗi, TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị KSE là diễn đàn quốc tế mở dành cho trình bày, thảo luận và trao đổi những tiến bộ và thách thức thời sự nhất trong nghiên cứu về Công nghệ Tri thức và Hệ thống. Là lần thứ 10 tổ chức, KSE 2018 hướng tới việc quy tụ các nhà nghiên cứu, những người làm trong lĩnh vực học thuật, những người làm chuyên môn và sinh viên nhằm chia sẻ kết quả nghiên cứu và các ứng dụng thực tiễn, và hơn thế nữa, nhằm thắt chặt hợp tác trong nghiên cứu và giáo dục về Công nghệ Tri thức và Hệ thống.

Các chủ đề trọng tâm của năm nay:

  • Natural Language Processing and Text Mining
  • Computer Vision and Pattern Recognition
  • Knowledge, Data, and Soft Computing
  • Knowledge Discovery and Data Mining
  • Learning, Prediction, and Recognition
  • Software Engineering
  • Machine Learning – Methods and Applications
  • Intelligent Software and Knowledge Representation
  • Deep Learning and Applications to Language Processing
  • Cyber Security Threats and Countermeasures

Đại diện Trung tâm FIMO có NCS. Phạm Văn Hà tham dự và trình bày tại hội thảo với bài trình bày: “Assessment of georeferencing methods on MODIS Terra/Aqua and VIIRS NPP satellite images in Vietnam “.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông phát biểu khai mạc hội nghi

Đại diện lãnh đạo Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn Thông phát biểu khai mạc hội nghi

Prof. Tomoko Matsui với bài trình bày "Automatic speaker recognition: current trends and challenges"

Prof. Tomoko Matsui với bài trình bày “Automatic speaker recognition: current trends and challenges”

Prof. Yuzuru Tanaka trình bày về “Proximity-based Federation of Smart Objects: Its Formal Modelling and Application Framework”

 

NCS. Phạm Văn Hà chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trình bày trong chủ đề “Intelligent Software and Knowledge Representation”