FIMO tham dự và trình bày tại Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Viễn thám phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh”

Thứ 2, ngày 04/06/2018, Hội thảo “Ứng dụng công nghệ Viễn thám phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh” đã được diễn ra tại Trung Tâm Hội nghị FLC, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thành phần tham gia Hội thảo lần này gồm có ba đơn vị chính bao gồm: Cục Bản đồ – Bộ Tổng Tham Mưu, Cục B42 – Tổng Cục V – Bộ Công An và Học viện KTQS – Bộ Quốc Phòng cùng với Ban Chủ nhiệm chương trình Khoa Học Công Nghệ Vũ trụ.

Trong Hội thảo diễn ra lần này, mỗi cơ quan tham dự sẽ trình bày 02 bài phát biểu và 03 bài báo cáo về tiến độ và kết quả bước đầu thực hiện các đề tài KHCN độc lập cấp Nhà nước về Vũ trụ trong giai đoạn từ 2016 – 2020.

Bảng dưới đây là danh sách các bài trình bày diễn ra trong Hội thảo.

STT Tên bài Tên tác giả trình bày
1 Nghiên cứu công nghệ radar giao thoa phục vụ đánh giá địa hình TS. Phạm Xuân Hoàn
2 Thử nghiệm các phương pháp trộn ảnh Sentinel-1 và Sentinel-2 tại khu vực đảo Phú Quốc Vũ Ngọc Khánh
3 Xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ giải đoán mục tiêu quân sự KS. Nguyễn Sách Thành
4 Nghiên cứu đề xuất giải pháp chiết tách thông tin từ ảnh radar phục vụ cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý và bản đồ TS. Nguyễn Thị Lan Phương
5 Ứng dụng thuật toán CFAR trong phát hiện tàu thuyền bằng ảnh vệ tinh radar độ phân giải cao Ths. Lưu Việt Hưng,

 

6 Nghiên cứu ảnh viễn thám đa chủng loại, đa thời gian trong đánh giá khu vực khó tiếp cận TS. Đào Khánh Hoài

 

Dưới đây là một hình ảnh trong Hội thảo