FIMO tham gia đoàn công tác thu thập dữ liệu đa dạng sinh học thuộc dự án SNRM

Trong khuôn khổ dự án Quản lý tài nguyên thiên nhiên bền vững (SNRM) hợp tác với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Cục Bảo tồn đa dạng sinh học – Tổng Cục Môi Trường, từ ngày 13-15/9/2018 FIMO đã tham gia đoàn công tác thu thập dữ liệu đa dạng sinh học tại Vườn quốc gia Cát Bà. Đoàn công tác có sự tham gia của đại diện JICA, lãnh đạo Cục Bảo tồn đa dạng sinh học – Tổng Cục Môi Trường, các chuyên gia thuộc Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, chuyên gia thuộc Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam và đại diện nhóm kỹ thuật của FIMO. Dữ liệu thu thập trong chuyến công tác sẽ được các chuyên gia thẩm định, chỉnh sửa và sẽ được FIMO cập nhật vào  hệ thống HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ ĐA DẠNG SINH HỌC VIỆT NAM (NBDS)

Chuyến công tác đã thành công tốt đẹp. Một số hình ảnh được ghi lại trong chuyến đi: