FIMO thăm nhà thành viên Mẫn Đức Chức

Ngày 7/10/2016
FIMO tổ chức thăm nhà thành viên Mẫn Đức Chức tại quê hương Bắc Ninh nhân dịp đám cưới em trai.

Bản đồ cung đường từ Hà Nội về nhà Mẫn Đức Chức

Bản đồ cung đường từ Hà Nội về nhà Mẫn Đức Chức

Tác giả: Quách Mạnh Đạt