FIMO thăm và làm việc tại Trung tâm Khoa học Thông tin không gian, Đại học Tokyo, Nhật Bản

Chiều ngày 6/4/2015, tập thể cán bộ FIMO đã đến thăm và làm việc tại Trung tâm Khoa học Thông tin không gian CSIS (Center for Spatial Information Science) thuộc Đại học Tokyo, Nhật Bản.

CSIS đã được thành lập như là một cơ sở nghiên cứu khoa học thông tin không gian nội bộ của Đại học Tokyo. Trung tâm có thể được sử dụng bởi các nhà nghiên cứu từ các khoa khác nhau và các tổ chức nghiên cứu trong các trường đại học cho công trình nghiên cứu của mình. Vào tháng 4 năm 2006, CSIS đã trở thành một cơ sở nghiên cứu quy mô Quốc gia sử dụng để xây dựng, phát triển và mở rộng quy mô thông tin khoa học không gian và cung cấp hỗ trợ lớn hơn cho các nhà nghiên cứu trên khắp đất nước. CSIS được quản lý bởi các Giáo sư, trợ lý Giáo sư, Giảng viên tại Đại học Tokyo. Các kế hoạch nghiên cứu và sử dụng chung / chính sách nghiên cứu của CSIS được quyết định thông qua thảo luận với Hội đồng tư vấn nghiên cứu, trong đó bao gồm các chuyên gia hàng đầu của Đại học Tokyo.

Trung tâm Khoa học Thông tin không gian, Đại học Tokyo, Nhật Bản

Trung tâm Khoa học Thông tin không gian, Đại học Tokyo, Nhật Bản

Tiếp đoàn có GS. Ryosuke Shibasaki, PGS. Wataru Takeuchi và TS. Wataru Ohira.

Hai bên trình bày về các hướng nghiên cứu hiện tại và thảo luận về hướng hợp tác trong thời gian tới bao gồm: trao đổi sinh viên, nghiên cứu viên, dự án hợp tác 02 bên.

Trung tâm FIMO chụp ảnh lưu niệm thăm và làm việc với CSIS

Trung tâm FIMO chụp ảnh lưu niệm thăm và làm việc với CSIS