FIMOSOPHY tháng 10

logo_fimo

Dưới đây là một vài sự kiện của FIMO diễn ra trong tháng 10:

 1. Đoàn phóng viên đài truyền hình Nhân Dân đến ghi hình về hệ thống APOM
 2. Hai sản phẩm của trung tâm FIMO tham gia Chợ Công nghệ và Thiết bị Quốc tế Việt Nam 2015
 3. FIMO attended 7-SEAS Planning Workshop
 4. Đại diện Ủy ban vũ trụ Việt Nam đến thăm và làm việc với FIMO
 5. Professors from National Central University (Taiwan) visited FIMO
 6. MoU Signing Ceremony between Laboratory of Information Media Environment (IME)- Graduate School of Information Science and Technology Hokkaido University and FIMO
 7. FIMO English Club
 8. Weekly seminar
 9. FIMO Sport
 10. FIMO’s Birthday Party – For all members born in October

Click vào link này để xem FIMOSOPHY Tháng 10/2015

Một số hình ảnh tiêu biểu cho các sự kiện của Trung tâm FIMO Tháng 10/2015

Group photo of VJSE 2015

Group photo of VJSE 2015

Souvenir photos of Professor Ming Chen Yen and FIMO

Souvenir photos of Professor Ming Chen Yen and FIMO

Prof. George Lin presenting the Biomass Burning (BB) in SE Asia

Prof. George Lin presenting the Biomass Burning (BB) in SE Asia

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Mr. Bui Quang Hung had a short instruction to FIMO

Mr. Bui Quang Hung had a short instruction to FIMO

 

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Chairman of the 7-SEAS planning workshop giving the opening speech

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

Group photo of the Conference on Future of Earth-Space Science and Education (Future ESSE)

Every one in the party

Every one in the party

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Do Van Tu

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Do Van Tu

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Van Manh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Van Manh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Ngoc Hai

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Pham Ngoc Hai

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Nguyen Duc Linh

Mr Cu represent FIMO send gift for Mr. Nguyen Duc Linh

 

FIMO NEWS