FIMOSOPHY Vol. 04 No. 01, 2017

Các sự kiện diễn ra trong tháng 01/2017 

Tin tức, hoạt động của FIMO

01. FIMO kick – off meeting 2017;

02. FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ Tài nguyên Môi trường;

03. Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO;

04. Seminar khoa học với chủ đề: “Deep architecture engineering”

05. Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin;

06. Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

07. Sinh nhật anh Phạm Văn Hà;

08. GS Dominique và TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO;

09. Tất niên Bính Thân 2016;

Tin tức khoa học và công nghệ

10. 10 bài viết được ưa thích nhất;

11. 10 sự kiện Công nghệ Thông tin tiêu biểu năm 2016;

12. 10 sự kiện môi trường nổi bật nhất trong nước.

Click to view FIMOSOPHY Vol. 04 No. 01. 2017

Một vài hình ảnh trong trong các sự kiện liên quan đến FIMO

FIMO kick - off meeting 2017

FIMO kick – off meeting 2017

FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT

FIMO tham gia đoàn công tác của Cục Bảo tồn đa dạng sinh học, Bộ TNMT

Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO (tại Hải Dương)

Hội thảo Xây dựng Kế hoạch và Chỉ tiêu 2017 của FIMO (tại Hải Dương)

Seminar khoa học với chủ đề: "Deep architecture engineering

Seminar khoa học với chủ đề: “Deep architecture engineering”

Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin

Lưu Việt Hưng nhận bằng tốt nghiệp thạc sỹ ngành Công nghệ thông tin

Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

Hội thảo khởi động dự án SHIP 9

Sinh nhật anh Phạm Văn Hà;

Sinh nhật anh Phạm Văn Hà

GS Dominique TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO

GS Dominique và TS. Astrid thăm và làm việc với FIMO

Tất niên Bính Thân 2016

Tất niên Bính Thân 2016

Quách Mạnh Đạt