GS. Dominique và học viên cao học USTH thăm FIMO

Ngày 30/03/2016
GS. Dominique và học viên cao học USTH đến FIMO. Mục đích của buổi gặp mặt là thăm quan và nói chuyện về trạm thu nhận ảnh vệ tinh MODIS/VIIRS/JPSS do trung tâm đang quản lý.

GS. Dominique thuyết trình

GS. Dominique thuyết trình

Tác giả: Quách Mạnh Đạt