Hội thảo: The 2nd International Joint Conference on Convergence

Ngày 18-22/01/2016

FIMO tham gia hội thảo Quốc tế do Trường Đại học Công nghệ chủ trì thực hiện với chủ đề: The 2nd International Joint Conference on Convergence. Nội dung của hội thảo liên quan đến các vấn đề về Viễn thông và Công nghệ thông tin; Tương tác người máy; Công nghệ nano; Công nghệ thông tin văn hóa; Tin sinh học; Công nghệ thông tin trong môi trường; Hội tụ văn hóa (CC); Hội tụ công nghệ (TC)

The 2nd International Joint Conference on Convergence

The 2nd International Joint Conference on Convergence

 

Tác giả: Quách Mạnh Đạt