Họp tổng kết năm và tổ chức Tất niên 2017

Vào ngày 03/02/2018 FIMO đã tổ chức họp tổng kết năm 2017 và nên kế hoạch hoạt động diễn ra trong năm 2018. Buổi họp có sự góp mặt đông đủ của cán bọ trung tâm, nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên đang làm việc và nghiên cứu tại FIMO.

Cuộc họp diễn ra trong buổi sáng đánh giá về các hoạt động của các nhóm, các kết quả đạt được trong năm 2017, buổi họp cũng chỉ ra những mặt tích cự, hạn chế của các nhóm trong năm 2017 dựa trên cơ sở đó và lập ra kế hoạch hoạt động của các nhóm trong năm 2018.

Vào buổi chiều FIMO đã có trận đấu bóng với SIS Lab trường Đại học Công nghệ tại sân bóng của trường đại học FPT.

Cuối giờ chiều FIMO cùng SIS Lab đã cùng tổ chức tiệc Tất niên tại nhà hàng.

Dưới đây là một số hình ảnh sự kiện: