ISRO phát hành hình ảnh đầu tiên thu được bởi vệ tinh Cartosat-2

Ấn Độ: Tổ chức Nghiên cứu Không gian Ấn Độ đã phát hành hình ảnh đầu tiên của vệ tinh Cartosat-2 được phóng vào ngày 12/01/2018. Đây là vệ tinh thứ bảy trong loạt  vệ tinh Cartosat.

Isro phát hành một hình ảnh của chụp một phần của Indore với Sân vận động Cricket Holkar ở giữa. Hình ảnh này đã được vệ tinh chụp vào ngày 15 tháng 1.

Chuỗi vệ tinh Cartosat-2 đã được phóng trên tên lửa PSLV-C40, cất cánh từ Sriharikota. Tên lửa này cũng mang 30 vệ tinh khác trong đó 28 là từ nước ngoài (6 nước).

Theo ISRO, vệ tinh viễn thám này có cấu hình tương tự như của các vệ tinh trước đó trong chuỗi. Các hình ảnh được chụp bởi vệ tinh này sẽ có giá trị đối với các ứng dụng bản đồ, ứng dụng đô thị và nông thôn, sử dụng và quản lý đất ven biển, quản lý tài sản như giám sát mạng lưới đường bộ, phân phối nước cũng như các ứng dụng của Hệ thống Thông tin Địa lý (GIS).

Nguồn: ISRO releases first image captured by Cartosat-2 satellite