Khóa học về khoa học dữ liệu tại Ý

Ngày 1-12/08/2016
Thành viên Mẫn Đức Chức tham dự khóa học về khoa học dữ liệu “The CODATA-RDA School of Research Data Science”, tổ chức tại International Centre for Theoretical Physics (ICTP), Trieste, Ý.

Hình ảnh của Khóa học (hình 1)

Hình ảnh của Khóa học (hình 1)

Hình ảnh của Khóa học (hình 2)

Hình ảnh của Khóa học (hình 2)