Lần đầu tiên drones được sử dụng cho việc giám sát tàu thuyền

Công ty công nghệ hàng hải Martek Marine cùng với Cơ quan an toàn hàng hải châu Âu (European Maritime Safety Agency – EMSA) đã đi đến một thỏa thuận phát triển Hệ thống Máy bay Điều khiển từ xa (RPAS) cho việc giám sát hàng hải.

Các giới hạn mới về hàm lượng lưu huỳnh của nhiên liệu hàng hải đã được đưa ra từ năm 2015, cùng với các quy tắc liên quan đến việc lấy mẫu và báo cáo hàm lượng lưu huỳnh và tất cả lượng phát thải SOx từ các tàu. EU yêu cầu giám sát phát thải và trao đổi thông tin giữa các cơ quan có trách nhiệm.

Trong bối cảnh đó, Hệ thống Máy bay Điều khiển từ xa (RPAS) sẽ được sử dụng để thu thập dữ liệu về phát thải, kết hợp với các nguồn dữ liệu khác để cung cấp thông tin về lượng khí thải cho các Quốc gia thành viên. EMSA sẽ tổ chức và cung cấp các hoạt động dịch vụ RPAS thí điểm để hỗ trợ các nước thành viên tập trung vào phát hiện và giám sát ô nhiễm biển và theo dõi lượng khí thải.

Công ty Martek Marine đã được trao một trong một số hợp đồng khung do EMSA đưa ra trong lĩnh vực này.  Hợp đồng đã giành được bởi Martek đặc biệt chú trọng giám sát phát thải động cơ tàu của RPAS. Yêu cầu mới này đòi hỏi một hệ thống máy bay không người lái để lấy mẫu khí ga từ phát thải của tàu bằng cách sử dụng ảnh quang học, hồng ngoại, và các cảm biển phát xạ khí  thải và cũng như thu nhận dữ liệu AIS.

Hệ thống RPAS có tầm hoạt động 50 km từ trạm mặt đất, với  khả năng truyền tải video liên tục. Một thiết bị phân tích khí tích hợp sẽ lấy mẫu không khí và theo dõi lượng SOx, NOx và CO2 để xác định các vi phạm có thể xảy ra trong luật của EU về hàm lượng lưu huỳnh trong nhiên liệu của một chiếc tàu.

Một nghiên cứu cũng đang được tiến hành để kết hợp điều khiển và kiểm soát hệ thống RPAS từ vệ tinh, từ đó, RPAS có thể hoạt động trong phạm vi xa hơn trên 100 km.

(Nguồn thedigitalship.com)