Microchip ra mắt MCU mới có thể tích hợp trực tiếp với Google Cloud

Ngày nay, chúng ta hoàn toàn không hề xa lạ với việc xử dụng các vi điều khiển để gửi dữ liệu lên nhờ WIFI. Ngay cả trước khi ESP8266 có nhiều cách để làm điều đó. Bây giờ Microchip đang tham gia vào cuộc chiến với một bảng mạch mới chỉ với $29 được gọi là AVR-IOT WG có chứa một chip vi điều khiển ATmega4808 8 bit và một bộ điều khiển WiFi và chip mã hóa dựa trên phần cứng để xác thực với Google Cloud.

Thiết bị có hỗ trợ cổng micro usb để cấp điện cũng như debug. Có một số đèn LED và nút cùng với cảm biến ánh sáng và cảm biến nhiệt độ. ATmega4808 là bộ điều khiển chính, một bộ điều khiển ATWINC1510 WiFi (một mô-đun thiết kế giống ESP8266), bộ xử lý mật mã ATECC608A, bộ sạc MCP73871 LiPo, bộ điều chỉnh điện áp MIC33050 và cảm biến nhiệt độ MCP9808.

Thiết bị có thể tương thích với AVR Studio hoặc MPLAB X IDE (Microchip mua Atmel). Tất nhiên, Atmel START hoặc MPLAB Code Configurator cũng có thể được sử dụng để cấu hình cho thiết bị. Ngoài ra còn có một trang web riêng cho AVR-IoT cho phép bạn tích hợp thiết bị của bạn với Google Cloud.

 

Nguồn: NEW AVR-IOT BOARD CONNECTS TO GOOGLE