Nghiên cứu mới về quá trình tan băng và nước biển dâng

Nghiên cứu quá trình biến mất của các tảng băng đá lớn tại các cực là một bước quan trọng trong việc mô tả các tác động tiềm tàng của mực nước biển dâng. Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã phát triển mô hình để kiểm tra xem các tảng băng sẽ phản ứng với các điều kiện môi trường thay đổi. Nghiên cứu này đang được tiến hành với sự hợp tác của Advanced Scientific Computing Research Office (ASCR) để kết hợp công nghệ thông tin và khoa học trái đất.

Mô hình này được gọi là Berkeley Ice Sheet Initiative for Climate Extremes cho phép mô hình hóa đầy đủ các động tới các khối băng ở Nam cực và Greenland. Một thử nghiệm cho thấy băng ở Nam Cực có thể tan hoàn toàn trong 500 năm.

 

Các thử nghiệm này được nghiên cứu bởi Tiến sĩ Dan Martin, Phòng thí nghiệm quốc gia Lawrence Berkeley và được tạo ra như là một phần của bài báo ” Millennial-Scale Vulnerability of the Antarctic Ice Sheet to Regional Ice Shelf Collapse”

Nguồn: hpcwire.com