OGC Vietnam Workshop 2017 Registration

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 23 và 24/02/2017. Cảm ơn bạn đã quan tâm.

Một số nội dung và hình ảnh của hội thảo: https://fimo.edu.vn/events/ogc2017/