Pix4D công bố Pix4Dfields, một sản phẩm lập bản đồ không gian dành cho nông nghiệp

Được trang bị một quy trình xử lý nhanh, mới cung cấp kết quả chính xác và tức thời cùng với một giao diện dễ sử dụng với các công cụ phù hợp với các quy trình công việc trong nông nghiệp, Pix4Dfields sẽ được cài đặt để xử lý mọi kịch bản đơn giản đến phức tạp.

Pix4Dfields sẽ cung cấp bản đồ nhanh chóng với kết quả chính xác trong khi ở trên cách đồng, với một giao diện đơn giản nhưng mạnh mẽ được thiết kế dành riêng cho nông nghiệp. Một sản phẩm cho tất cả các luồng công việc trong nông nghiệp sử dụng drone nói chung.

Về cơ bản, ý tưởng đằng sau Pix4Dfields xuất phát từ hai nhu cầu giám sát cơ bản: nhu cầu phải có các phép đo chính xác, có thể lặp lại để đo đạc sức khoẻ cây trồng và nhu cầu thứ hai là đưa ra kết quả một cách hiệu quả và nhanh chóng trong thực tế, đồng thời thực hiện phân tích chi tiết hơn trong văn phòng. Cả hai yếu tố này là cần thiết để hỗ trợ việc đưa ra các quyết định của nông dân, nhà nông học hay nhà tạo giống.

Pix4Dfields hiện đang cung cấp bản beta đóng và đang thực hiện kiểm thử với người dùng để lấy phản hồi về sản phẩm. Sản phẩm sẽ nhanh chóng được triển khai các tính năng mới và bổ sung các cập nhật với mỗi lần kiểm thử.

Pix4Dfields hiện tại chỉ có trên hệ điều hành MacOS, phiên bản dành cho Windows sẽ sớm được đưa ra trong các phiên kiểm thử kế tiếp.

Nguồn: Geospatial World