Planet ký hợp đồng hợp tác với Cơ quan Hàng không Vũ trụ Thái Lan

Planet, công ty phân tích và dữ liệu không gian địa lý hàng đầu, đã ký thỏa thuận hợp tác với Cơ quan Phát triển Công nghệ Không gian Địa lý (GISTDA), một cơ quan thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Thái Lan trong việc cung cấp hình ảnh vệ tinh để theo dõi, giám sát thường xuyên trong nước.

Planet sẽ cung cấp cho GISTDA dữ liệu Bản đồ Planet Basemap trên khắp đất nước hàng quý. Các bản đồ cơ sở này sẽ cung cấp cho chính phủ hình ảnh mới nhất và không có mây. Dữ liệu này sẽ được một số bộ ngành sử dụng bao gồm Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Thủy Lợi.

Sự hợp tác này sẽ mang lại lợi ích kinh tế và xã hội quan trọng cho Thái Lan. Planet sẽ cải thêm chất lượng dữ liệu cung cấp hàng ngày cho Thái Lan bằng việc sử dụng các phương pháp Thị giác máy và Học máy.

Thái Lan đã tăng cường đầu tư vào chương trình không gian của mình, đặc biệt là với các kế hoạch phát triển khả năng quan trắc trái đất. Cho đến khi các vệ tinh của Thái Lan có thể hoạt động, dữ liệu hàng ngày của Planet sẽ cho phép chúng tạo các bản đồ quan trắc theo mùa có tính chính xác và độ phân giải thời gian cao.