Sinh viên FIMO bảo vệ thử khóa luận tốt nghiệp

Chiều 18/05, tại P518, Trung tâm Công nghệ tích hợp liên ngành giám sát hiện trường Field Monitoring – FIMO Trường ĐH Công Nghệ đã tổ chức buổi bảo vệ thử khóa luận tốt nghiệp.

Tham dự có các thầy cô và, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh,  và các bạn sinh viên K56 chuẩn bị bảo vệ chính thức khóa luận tốt nghiệp năm 2015. Các bạn K57 cũng tham gia để học hỏi kinh nghiệp từ các anh chị K56. Đây là truyền thống hàng năm của FIMO. Năm 2015 có 10 sinh viên làm khóa luận tại FIMO.

Sinh viên Phan Văn Thanh báo cáo kết quả đề tài Quản lý và cảnh báo thông tin ô nhiễm không khí

Sinh viên Phan Văn Thanh trình bày hệ thống quản lý và chia sẻ dữ liệu không gian

Các bạn sinh viên đến tham dự trình bầy Seminar báo cáo tổng kết khóa luận
Các bạn sinh viên đến tham dự trình bầy Seminar báo cáo tổng kết khóa luận
Sinh viên Đỗ Văn Tú báo cáo đề tài về Hệ thống quản lý cảnh báo cháy rừng
Sinh viên Đỗ Văn Tú báo cáo khóa luận tốt nghiệp.

 

Nhóm nghiên cứu trình bầy hệ thống dịch vụ bản đồ số quản lý các cây ATM
Nhóm nghiên cứu trình bầy hệ thống dịch vụ bản đồ số quản lý các cây ATM
Các sinh viên lắng nghe các ý kiến nhận xét của các thành viên Trung tâm FIMO
Các sinh viên lắng nghe các ý kiến nhận xét của các thầy cô

  Phạm Hữu Bằng – Nghiên cứu viên Trung tâm FIMO