Seminar hàng tuần cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

        Đã từ lâu, seminar khoa học cuối tuần đã trở thành nếp sống văn hóa của trung tâm FIMO. Tiếp nối truyền thống ấy ngày 1/10/2016, khởi động việc sinh hoạt. Để buổi sinh hoạt được diễn ra chất lượng – thành  phần không thể thiếu đó là chủ tọa cũng như ban cố vấn: thầy Bùi Quang Hưng, cô Nguyễn Thị Nhật Thanh. Sau một quá trình hình thành và phát triển, hiện trung tâm FIMO đã định hình những nhóm nghiên cứu chuyên môn chính, từ đó cấu tạo cũng như hướng đi  đươc định hình một cách rõ ràng bởi các nhóm trưởng của các nhóm nghiên cứu.

      Buổi sinh hoạt với mục đích: mọi người gặp nhau sau một tuần học tập, lao động, nghiên cứu; đồng thời có những bài trình bày để giao lưu tri thức.

  • Sinh viên học hỏi kiến thức , hoàn thiện khóa luận.
  • Học viên cao học trao đổi về đề tài luận văn.
  • Nghiên cứu sinh trình bày các nghiên cứu đặc sắc trong tuần.

Hi vọng rằng , với lượng thời gian  sáng thứ 7,  các thành viên FIMO duy trì và phát huy được nếp sống văn hóa và cần thiết này.

seminar

Anh Hưng LV trình bày trong buổi seminar cuối tuần

Nguồn: fimo.edu.vn