Sử dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện loại cây từ ảnh chụp máy bay không người lái

Một máy bay không người lái ở lớp người dùng phổ thông có khả chụp ảnh cây cối từ trên cao với độ chit tiết đủ tốt để huấn luyện một thuật toán học sâu trong việc phân biệt các loài cây khác nhau.

Phạm vi nghiên cứu nằm trong dự án một dự án sử dụng máy bay không người lái trên một khu vực của rừng ở Kyoto, Nhật Bản, nhóm nghiên cứu đã thực hiện chụp ảnh, huấn luyện mô hình, thuật toán để có thể phân biệt được 7 loại đối tượng trong đó có sáu loại cây và một loại dành cho các đối tượng khác như đất trống hoặc các tòa nhà.

Kết quả sau khi triển khai thuật toán (mô hình được chạy trên một máy tính có cấu hình bình thường) đạt được độ chính xác lên đến 89%.

Các cuộc khảo sát rừng thường sử dụng các hệ thống đắt tiền được trang bị camera chuyên dụng. Kết quả nghiên cứu mở ra một cách tiếp cập tốn kém ít chi phí hơn để tự động thực hiện các công việc giám sát cây rừng và thuật toán có thể được đào điều chỉnh để hỗ trợ ứng phó thiên tai, kiểm tra đường ống rò rỉ hoặc trợ giúp các công việc giám sát khác mang tính cấp bách trên một khu vực rộng lớn.

Nguồn:  An AI learns to spot tree species, with help from a drone