Thuật toán định tuyến mới cho phép tăng tốc độ truyền tải lên tới 150% trong các trung tâm dữ liệu

Hiện nay, tính toán hiệu năng cao và xử lý dữ liệu lớn ngày càng trở nên phổ biến. Do đó, nhu cầu tăng tốc độ truyền tải dữ liệu trở thành một vấn đề lớn. Tháng 8-2018 vừa qua, các nhà nghiên cứu từ Đại học Samsara và Đại học Missouri đã công bố trong bài báo “A Constrained Shortest Path Scheme for Virtual Network Service Management” về thuật toán làm tăng tốc độ truyền dữ liệu trong các trung tâm xử lý dữ liệu mạnh mẽ lên tới 150%.

 

Thuật toán này là một phương pháp định tuyến đặc biệt. Đầu vào bao gồm 4 thông số băng thông, tốc độ truyền, lưu trữ đám mây và định giá.  Thuật toán sau đó sử dụng thuật toán tìm đường đi ngắn nhất để truyền tải dữ liệu ở chất lượng và tốc độ cần thiết. Các nhà khoa học cho rằng phương pháp truyền dữ liệu này đặc biệt thích hợp cho các phép tính chính xác cao trong khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Nhà nghiên cứu Andrey Sukhov đã chỉ ra các ứng dụng của thuật toán có thể cung cấp giá trị cho các dự án lớn như Lò phản ứng thí nghiệm hạt nhân nhiệt quốc tế ở Pháp – hoặc thậm chí là Máy va chạm Hadron lớn của CERN.

Các nhà nghiên cứu hy vọng sẽ sử dụng thuật toán này trong tương lai gần để tạo ra một ứng dụng nghiên cứu các phản ứng đốt cháy. Nếu thành công, dự án này sẽ được mở để các nhà khoa học khác truy cập và nghiên cứu.

Nguồn: hpcwire.com