Thực địa nghiên cứu của nhóm 4D GIS

Ngày 17/2/2017, nhóm nghiên cứu hệ thống thông tin địa lý bốn chiều 4D GIS (4D Geographical Information System) đã có buổi thực địa trong khuôn khổ dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý bốn chiều cho Đại học Quốc Gia Hà Nội.

Hình 1. Các thành viên nghiên cứu cấu trúc nhà sử dụng thiết bị chụp ảnh chuyên dụng

Hình 1. Các thành viên nghiên cứu cấu trúc nhà sử dụng thiết bị chụp ảnh chuyên dụng

Hình 2. Thành viên nhóm điều khiển UAV để thu hình khuôn viên DHQGHN

Hình 2. Thành viên nhóm điều khiển UAV để thu hình khuôn viên DHQGHN

Buổi thực địa diễn ra tại khuôn viên Đại học Quốc Gia Hà Nội với sự tham gia của các thành viên Mẫn Đức Chức, Phạm Văn Tiệp, Phan Anh và Hà Đức Văn. Mục tiêu chính của buổi thực địa là xác định cấu trúc, diện mạo của các tòa nhà Đại học Quốc Gia Hà Nội. Qua buổi thực địa, các thành viên có cơ hội thực hành với các thiết bị chuyên dụng hiện đại như máy bay không người lái (UAV), máy chụp ảnh hiện trường Lytro,… trong nghiên cứu giám sát hiện trường. Bên cạnh đó, buổi thực địa cũng giúp các thành viên có thể kết nối kiến thức nghiên cứu với thực tế để hỗ trợ nghiên cứu hiệu quả hơn.

Video thực địa sử dụng UAV của nhóm nghiên cứu 4D GIS.