Tọa đàm với diễn giả King Yew Foong

Ngày 24/08/2016

Thành viên FIMO tham gia buổi tọa đàm về IoT được trình bày bởi TS. King Yew Foong từ Gartner, tại Văn phòng VCIC, tầng 8 tòa nhà Hoàng Sâm, 262 Bà Triệu, Hà Nội.

King Yew Foong

King Yew Foong

Tác giả: Quách Mạnh Đạt