Trung tâm FIMO tổ chức thành công Special Session “STATS2017-Spatial Data Science and Technology” tại hội thảo KSE 2017

Từ ngày 19-21/10/2017, hội thảo The 9th International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2017) đã được tổ chức bởi Đại học Sư phạm Huế với sự tham gia của các nhà khoa học Việt Nam, Nhật Bản, Hoa Kỳ và một số quốc gia khác. Hội thảo năm nay có 52 bài báo được chấp nhận, trong đó 6 bài trong session “STATS2017-Spatial Data Science and Technology” do trung tâm FIMO tổ chức.

Trong phiên trình bày của STATS2017, các nhà nghiên cứu đã trình bày và thảo luận về nhiều vấn đề hiện đại trong lĩnh vực phương pháp xử lý và lưu trữ dữ liệu viễn thám, UAV cùng các ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm: nông nghiệp, quản lý rừng, tìm kiếm cứu nạn.

Một số hình ảnh tại hội thảo KSE 2017:

Phát biểu chào mừng tại KSE 2017

Bạn Mẫn Đức Chức với bài trình bày “Paddy Rice Mapping in Red River Delta region Using Landsat 8 Images: Preliminary results”

Bạn Lưu Quang Thắng với bài trình bày “Thematic Map Automatically Creating System”

Diễn giả Nguyễn Cao Trí với bài trình bày “A Novel Approach Based on Deep Learning Techniques and UAVs to Yield Assessment of Paddy Fields”

Bạn Phan Anh với bài trình bày “Development of Virtual Campus Using 3D GIS Technology: a case study for Vietnam National University, Hanoi”

Diễn giả Thọ Nguyễn với bài trình bày “Looking beyond Databases: Cyberinfrastructure That Supports Data-Sharing and Collaborations”

Các diễn giả tại STATS2017